ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Obecní zpravodaj HÁJSKÝ KOHOUT


Hájský kohout - čtvrtletní zpravodaj pro obce Háj u Duchcova a Domaslavice.

Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod č. MK ČR E 19861. Vydává Obec Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova, IČO: 00266302. Zpravodaj vychází čtvrtletně. Náklad vydání 500 ks. Grafické zpracování: Pavel Vodný. Distribuováno zdarma v Háji u Duchcova laskavou péčí údržby obce.

Příspěvky a inzerci shromažďuje Obecní úřad Háj u Duchcova, nejlépe v elektronické podobě na emailové adrese: redakce@ouhaj.cz Uzávěrka přijímání příspěvků následujícího čísla obecního zpravodaje je zveřejněna v čísle právě vycházejícím. Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn. Příspěvky nejsou honorovány.

Inzerce v obecním zpravodaji:  Místní občané (s trvalým pobytem v Háji u Duchcova): 1 stránka - 200.-Kč, 1/2 stránky - 150.-Kč, 1/4 stránky  - 100.-Kč; Ostatní (s trvalým pobytem mimo Háj u Duchcova): 1 stránka - 400.-Kč, 1/2 stránky - 250.-Kč, 1/4 stránky - 150.-Kč

Blahopřání a kondolence jsou zdarma.

Jednací řád redakční rady

Hájský kohout 2024

Hájský kohout 1/2024

Hájský kohout 1_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,35 MB
Vloženo: 26. 3. 2024

Hájský kohout 2/2024

Hájský kohout 2-2024.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,06 MB
Vloženo: 1. 7. 2024

Hájský kohout 2023

Hájský kohout 1/2023

Hájský kohout 1-2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB
Vloženo: 30. 3. 2023

Hájský kohout 2/2023

Hájský kohout 2-2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,96 MB
Vloženo: 29. 6. 2023

Hájský kohout 3/2023

Hájský kohout 3_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,9 MB
Vloženo: 11. 10. 2023

Hájský kohout 4/2023

Hájský kohout 4_2023.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,66 MB
Vloženo: 18. 12. 2023

Hájský kohout 2022

Hájský kohout 1/2022

haj na www.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,89 MB
Vloženo: 31. 3. 2022

Hájský kohout 2/2022

haj_na_www.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,52 MB
Vloženo: 29. 6. 2022

Hájský kohout 3/2022

HK 3-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,32 MB
Vloženo: 20. 9. 2022

Hájský kohout 4/2022

Hájský kohout 4_2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB
Vloženo: 22. 12. 2022

Hájský kohout 2021

Hájský kohout 1/2021

HK 1-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,71 MB
Vloženo: 23. 3. 2021

Hájský kohout 2/2021

Hájský kohout 2-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,4 MB
Vloženo: 29. 6. 2021

Hájský kohout 3/2021

haj_www_03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,57 MB
Vloženo: 6. 10. 2021

Hájský kohout 4/2021

HAJ_www.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,94 MB
Vloženo: 22. 12. 2021

Hájský kohout 2020

Hájský kohout 1/2020

haj_na_www.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,43 MB
Vloženo: 26. 3. 2020

Hájský kohout 2/2020

HAJ_NA_WWW.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,7 MB
Vloženo: 26. 6. 2020

Hájský kohout 3/2020

haj_na_www.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,16 MB
Vloženo: 16. 12. 2020

Hájský kohout 2019

Hájský kohout 1/2019

Hájský kohout 1-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,89 MB
Vloženo: 29. 3. 2019

Hájský kohout 2/2019

Hájský kohout 2-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,58 MB
Vloženo: 27. 6. 2019

Hájský kohout 3/2019

Hájský kohout 3-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,28 MB
Vloženo: 3. 10. 2019

Hájský kohout 4/2019

hk_na_www.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,4 MB
Vloženo: 6. 1. 2020

Hájský kohout 2018

Obecní zpravodaj Hájský kohout I

Obecní zpravodaj Hájský kohout I.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,85 MB
Vloženo: 12. 3. 2018

Obecní zpravodaj Hájský kohout II

Obecní zpravodaj Hájský kohout II.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB
Vloženo: 29. 6. 2018

Obecní zpravodaj Hájský kohout III

Obecní zpravodaj Hájský kohout III.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,81 MB
Vloženo: 13. 9. 2018

Obecní zpravodaj Hájský kohout IV

Obecní zpravodaj Hájský kohout IV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,57 MB
Vloženo: 20. 12. 2018

Hájský kohout 2017

Obecní zpravodaj Hájský kohout I

Obecní zpravodaj Hájský kohout I.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,97 MB
Vloženo: 9. 4. 2017

Obecní zpravodaj Hájský kohout II

Obecní zpravodaj Hájský kohout II.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB
Vloženo: 26. 6. 2017

Obecní zpravodaj Hájský kohout III

Obecní zpravodaj Hájský kohout III.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,34 MB
Vloženo: 25. 9. 2017

Obecní zpravodaj Hájský kohout IV

Obecní zpravodaj Hájský kohout IV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB
Vloženo: 10. 1. 2018

Hájský kohout 2016

Obecní zpravodaj Hájský kohout 1/2016

Obecní zpravodaj Hájský kohout 1-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,9 MB
Vloženo: 30. 3. 2016

Obecní zpravodaj Hájský kohout 2/2016

Obecní zpravodaj Hájský kohout 2-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,7 MB
Vloženo: 11. 7. 2016

Obecní zpravodaj Hájský kohout 3/2016

Obecní zpravodaj Hájský kohout 3-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,03 MB
Vloženo: 28. 10. 2019

Obecní zpravodaj Hájský kohout 4/2016

Obecní zpravodaj Hájský kohout 4-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,43 MB
Vloženo: 15. 12. 2016

Hájský kohout 2015

Hájský kohout 1/2015

Hájský kohout 1-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 581,28 kB
Vloženo: 7. 4. 2015

Hájský kohout č. 2/2015

Hájský kohout č. 2-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 707,14 kB
Vloženo: 14. 7. 2015

Hájský kohout č. 3/2015

Hájský kohout č. 3-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 866,57 kB
Vloženo: 25. 9. 2015

Obecní zpravodaj Hájský kohout č. 4/2015

Obecní zpravodaj Hájský kohout č. 4-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB
Vloženo: 11. 12. 2015

Hájský kohout 2014

Hájský kohout 1/2014

Hájský kohout 1-2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,11 MB
Vloženo: 28. 10. 2019

Obecní zpravodaj Hájský kohout 2/2014

Obecní zpravodaj Hájský kohout 2-2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB
Vloženo: 10. 7. 2014

Obecní zpravodaj Hájský kohout 3/2014

Obecní zpravodaj Hájský kohout 3-2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 820,81 kB
Vloženo: 22. 9. 2014

Obecní zpravodaj Hájský kohout 4/2014

Obecní zpravodaj Hájský kohout 4-2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,21 MB
Vloženo: 18. 12. 2014

Hájský kohout 2013

Hájský kohout I/2013

Hájský kohout I-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 626,3 kB
Vloženo: 27. 3. 2013

Hájský kohout II/2013

Hájský kohout II-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 802,14 kB
Vloženo: 9. 7. 2013

Hájský kohout III/2013

Hájský kohout III-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 689,02 kB
Vloženo: 8. 10. 2013

Hájský kohout IV/2013

Hájský kohout IV-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 890,68 kB
Vloženo: 18. 12. 2013

Hájský kohout 2012

Hájský kohout I-2012

Hájský kohout I-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 687,41 kB
Vloženo: 30. 3. 2012

Hájský kohout II-2012

Hájský kohout II-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 762,53 kB
Vloženo: 13. 7. 2012

Hájský kohout III-2012

Hájský kohout III-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 893,47 kB
Vloženo: 24. 9. 2012

Hájský kohout IV-2012

Hájský kohout IV-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 999,97 kB
Vloženo: 2. 1. 2013

Hájský kohout 2011

Hájský kohout I.-2011

Hájský kohout I.-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 822,06 kB
Vloženo: 16. 3. 2011

Hájský kohout II.-2011

Hájský kohout II.-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB
Vloženo: 14. 6. 2011

Hájský kohout III.-2011

Hájský kohout III.-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB
Vloženo: 3. 10. 2011

Hájský kohout IV.-2011

Hájský kohout IV.-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 707,13 kB
Vloženo: 5. 12. 2011

Hájský kohout 2010

Hájský kohout I.-2010

Hájský kohout I.-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,17 MB
Vloženo: 12. 4. 2010

Hájský kohout II.-2010

Hájský kohout II.-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,31 MB
Vloženo: 9. 8. 2010

Hájský kohout III.-2010

Hájský kohout III.-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 809,89 kB
Vloženo: 22. 9. 2010

Hájský kohout IV.-2010

Hájský kohout IV.-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 838,3 kB
Vloženo: 22. 12. 2010

Hájský kohout 2009

Hájský kohout I.-2009

Hájský kohout I.-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,13 MB
Vloženo: 1. 4. 2009

Hájský kohout II.-2009

Hájský kohout II.-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 982,89 kB
Vloženo: 26. 6. 2009

Hájský kohout III.-2009

Hájský kohout III.-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 756,88 kB
Vloženo: 2. 10. 2009

Hájský kohout IV.-2009

Hájský kohout IV.-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 926,99 kB
Vloženo: 21. 12. 2009

Hájský kohout 2008

Hájský kohout I.-2008

Hájský kohout I.-2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 880,54 kB
Vloženo: 14. 4. 2008

Hájský kohout II.-2008

Hájský kohout II.-2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 983,93 kB
Vloženo: 19. 6. 2008

Hájský kohout III.-2008

Hájský kohout III.-2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB
Vloženo: 26. 9. 2008

Hájský kohout IV.-2008

Hájský kohout IV.-2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 741,46 kB
Vloženo: 15. 12. 2008

Hájský kohout 2007

Hájský kohout I.-2007

Hájský kohout I.-2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB
Vloženo: 22. 3. 2007

Hájský kohout II.-2007

Hájský kohout II.-2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,81 kB
Vloženo: 21. 6. 2007

Hájský kohout III.-2007

Hájský kohout III.-2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 712,6 kB
Vloženo: 6. 11. 2007

Hájský kohout IV.-2007

Hájský kohout IV.-2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 493,73 kB
Vloženo: 12. 12. 2007

Hájský kohout 2006

Hájský kohout I.-2006

Hájský kohout I.-2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 330,84 kB
Vloženo: 26. 1. 2006

Hájský kohout II.-2006

Hájský kohout II.-2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 438,43 kB
Vloženo: 1. 7. 2006

Hájský kohout III.-2006

Hájský kohout III.-2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 510,68 kB
Vloženo: 26. 10. 2006

Hájský kohout IV.-2006

Hájský kohout IV.-2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 450,98 kB
Vloženo: 18. 12. 2006

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 7. 2024, 20:02:30

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 29 °C 18 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 27/18 °C
sobota 20. 7. oblačno 26/17 °C
neděle 21. 7. déšť 27/16 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2 3 4