ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Zásady pro označování ulic a čísel budov

OBEC HÁJ U DUCHCOVA

Zásady pro označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly v obci Háj u Duchcova

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova se usneslo dne ...2004 vydat zásady pro označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, označování budov čísly, a pro postup oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.

Bod 1.

Tyto zásady stanoví způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a použití a umístění čísel k označení budov na území obce Háj u Duchcova (dále jen obce). Územím obce se rozumí jeho katastrální území: Háj u Duchcova, Domaslavice.

Bod 2.

Označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy

Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provádí obec na svůj náklad jednotně pro celé území obce. Tabulky obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy o velikosti 100 x 20 cm, červené barvy, s bílým lemováním, s tiskacími písmeny bílé barvy vysokými 10 cm (viz vzor obr. 1 v příloze) s názvem ulic v obci budou umístěny vždy na začátku a na konci ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.

Bod 3.

Použití a umístění čísel k označení budov v obci

A/ Budovy určené k trvalému obývání a všechny budovy trvalého rázu, i když nejsou trvale obývány, musí být označeny popisným číslem. O tom, zda je budova určena k trvalému obývání, nebo zda jde o budovu trvalého rázu, rozhoduje stavební úřad. Popisné číslo je uvedeno na tabulce o velikosti 20 x 16 cm, červené barvy, s bílým lemováním, uprostřed s bílými arabskými číslicemi o velikosti 7 cm, bez jakýchkoliv lomítek a dodatků (viz vzor obr. 2 v příloze). Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže u rodinných domků, drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní).

B/ Stavby určené k individuální rekreaci a garáže samostatně stojící a řadové se označují čísly evidenčními. Číslo evidenční je uvedeno na tabulce velikosti 20 x 16 cm zelené barvy, bíle orámované s bílými arabskými číslicemi vysokými 7 cm, bez lomítek a dodatků (viz vzor obr. 3 v příloze).

C/ Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Je povinností vlastníka nemovitosti na svůj náklad označit budovu na viditelném místě číslem popisným nebo evidenčním a udržovat jej v řádném stavu po celou dobu existence stavby.

D/ K usnadnění orientace mohou vlastníci v jednotlivých ulicích a na ostatních veřejných prostranstvích označit budovy s více samostatnými vchody vedle čísla popisného ještě číslem orientačním pro každý takový vstup. Čísla orientační jsou na tabulce velikosti 20 x 16 cm, modré barvy s bílým lemováním, uprostřed s bílými arabskými číslicemi o velikosti 7 cm (viz vzor obr. 4 v příloze). Umístění čísel orientačních k číslům popisným je zájmem vlastníků objektů pro usnadnění orientace fyzických a právnických osob. Čísla orientační se umísťují pod tabulku s číslem popisným.

E/ O přidělení čísla popisného a orientačního nebo evidenčního rozhoduje obecní úřad na základě žádosti vlastníka objektu. Součástí žádosti je předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby, vydaného stavebním úřadem. U objektů stávajících sdělí číslo popisné a orientační nebo evidenční na požádání Obecní úřad Háj u Duchcova. Čísla popisná a evidenční se musí shodovat s čísly zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Teplicích.

Ing. František Průša Karel Drašner

místostarosta obce starosta obce

Příloha

obr. 1 vzor - označení ulice

obr. 2 vzor - popisné číslo

obr. 3 vzor - evidenční číslo

obr. 4 vzor - orientační číslo

Zodpovídá: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je sobota, 3. 12. 2022, 3:08:09

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 4. 12. zataženo 4/2 °C