ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Vyhláška obce 08/2006 o místním poplatku za odpad

OBEC HÁJ U DUCHCOVA

Obecně závazná vyhláška č. 08/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova se na svém zasedání dne 4.10.2006 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec Háj u Duchcova touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 350,- Kč a tvoří ji:

a) částka 100,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a

b) částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. října příslušného kalendářního roku.

Čl. 5

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) fyzické osoby s trvalým pobytem v Ústavu sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, Háj u Duchcova, PSČ 417 22

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, včetně zahradních chatek, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

c) fyzické osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Obecního úřadu Háj u Duchcova

d) fyzické osoby po dobu dlouhodobého pobytu mimo území České republiky ( po dobu minimálně 3 kalendářních měsíců),

e) fyzické osoby dlouhodobě umístěné (po dobu minimálně 3 kalendářních měsíců) v Léčebně dlouhodobě nemocných nebo v Domově důchodců,

f) fyzické osoby umístěné ve věznici.(2) Úleva se poskytuje:

a) ze sazby podle Čl.3, odst.1, písm. a), fyzické osobě, která je poplatníkem a v příslušném kalendářním roce nedosáhla věku 19 let ve výši 100,- Kč za kalendářní rok.

Čl. 6

Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 02/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schválená zastupitelstvem obce dne 29.9.2004 a účinná od 1.1.2005.

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

……………………. ……………………….

Ing. František Průša Karel Drašner

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.10.2006

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 08/2006

1. STANOVENÍ VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU PRO ROK 2007 :

Sazba místního poplatku pro fyzickou osobu, která má trvalý pobytu v obci Háj u Duchcova se stanovuje ve výši 350,- Kč na osobu.

Sazbu poplatku tvoří :

a) částka 100,- Kč ve smyslu § 10 b), odst. 3, písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

b) částka 250,- Kč stanovena do výše skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ve smyslu § 10 b), odst. 3, písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

2. ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SBĚR A SVOZ NETŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA ROK 2005

S odvoláním na obecně závaznou vyhlášku článek 4. sazba poplatku odst. 1, písm. b) se zjišťuje :

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

Za rok 2005 činily 453 783 Kč

Počet obyvatel Obce Háj u Duchcova k 31.12.2005 997 osob

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního

odpadu na jednu osobu za rok 2005 456 Kč1) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: Správce Webu

Datum a čas

Dnes je sobota, 3. 12. 2022, 2:25:20

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
mírné sněžení 1 °C 0 °C
neděle 4. 12. zataženo 4/2 °C