ID datové schránky: x7rbuz8

cz

Překlad (translations)

Obec Háj u Duchcova
Háj u Duchcova

Ověřování podpisu a opisu


Obecní úřad Háj u Duchcova provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu je prováděno v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.Sazby poplatků jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vidimace

K čemu slouží vidimace: Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Obecní úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.

Co musíte předložit k vidimaci (ověření opisu, nebo kopie):

  • prvopis nebo ověřený opis listiny,
  • kopii nebo opis pořízený z listiny.

Úřad neprovede vidimaci:

Vidimace se neprovede

a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

 b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

 c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

 d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),

 e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

 f) jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

 g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

 h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

1.prvopis,

2.již ověřenou vidimovanou listinu,

3.listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

4.opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5.stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

 

Legalizace

K čemu slouží legalizace: Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Obecní úřad za obsah listiny neodpovídá.

Co musíte předložit při legalizaci (ověření podpisu):

  • průkaz totožnosti (platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo nebo nelze-li je zjistit, datum narození žadatele),
  • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní,
  • nemůže-li žadatel o legalizaci podpisu číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Úřad neprovede legalizaci:

a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b) je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

c) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
 

Správní poplatky činí:

  • za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 50 Kč,
  • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30 Kč za každou započatou stranu.

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 7. 2024, 20:26:30

Mobilní aplikace V OBRAZE

 

V Obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:Google

Apple

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 29 °C 18 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 27/18 °C
sobota 20. 7. oblačno 26/17 °C
neděle 21. 7. déšť 27/16 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2 3 4